Rakouská škola pro investory

Počet stran: 344
Autoři: Rahim Taghizadegan, Ronald Stöferle, Mark Valek, Heinz Blasnik
Rok vydání: Podzim 2018
Nakladatelství: Motiv Press

EAN: 9788087981306
ISBN: 978-80-87981-30-6

Na finančních trzích, zdá se, panuje šílenství a mnoho investorů ovládá strach. Je snad vše, co jste si mysleli, že víte o investování, omyl? Představitelé tzv. rakouské školy ještě dříve, než v roce 2008 udeřila finanční krize, přesně popsali příčiny budoucích problémů. Stejní ekonomové nyní varují před zvětšujícími se hrozbami na pozadí dnešní zdánlivé prosperity.

Přístup rakouské školy nabízí bezpečný přístup k investování všem těm, kteří se chtějí vyhnout rizikům, jež přináší svět všudypřítomné inflace. Konvenční investiční odborníci často přehlížejí některé ekonomické jevy, které mohou většinu investorů vystavovat zvýšenému riziku. Rakouská ekonomická škola naopak přichází s  pohledem, který je zcela nezávislý na zájmech politiků a bankéřů.

Finanční systém se otřásá. Tato kniha ukazuje nové způsoby, jak překonat třesoucí se půdu mezi tektonickými deskami inflace a deflace, a to jak soukromým, tak profesionálním investorům.

Rakouská ekonomická škola je alternativním názorovým proudem k ekonomii hlavního proudu. Prosazuje mj. razantní snížení daní, zeštíhlení byrokracie, omezení role státu a návrat k odpolitizovaným penězům. Navzdory tomu, že myšlenky rakouské školy stály u zrodu moderní ekonomie a byly v minulosti odměněny Nobelovou cenou, při tvorbě dnešní hospodářské politiky, jež vzniká společným vlivem zájmových skupin a zastánců všudypřítomného přerozdělování, se příliš neprosazují. Tato kniha je jiná. Nesnaží se vysvětlovat, proč odstranit škodlivá vládní opatření, nýbrž radí čtenářům, jak v dnešních časech mocných vlád, kdy úspory ničí inflace, výnosy klesají a rizika stoupají, ochránit své úspory a investice.

Levné peníze zabíjejí ekonomický růst a produktivitu. Snadno dostupný úvěr totiž způsobuje, že jsou ziskové i málo rizikové, tudíž málo výnosné, investiční projekty. Jenže málo rizika značí málo zdolaných překážek, tedy malý růst produktivity čili celospolečenského bohatství. Slabý růst produktivity je stěžejním ekonomickým problémem současného Západu. Je například zdrojem politické radikalizace a společenské polarizace. Přitom ekonomové rakouské školy ví o záludnosti levných peněz své už více než sto let. Ekonomové hlavního proudu to objevují teprve nyní. Rakouskou školu se vyplatí studovat, znát, mít ji na zřeteli v životě i v investování. Tato kniha je bránou k takovému studiu i poznání. Vlastně slavobránou. Je to totiž i oslava rakouské ekonomie jako takové.

Lukáš Kovanda, hlavní ekonom, Czech Fund

"Největší hrozbou pro každého soukromého spořitele nebo investora je a i zůstane stát,“ píšou autoři poukazujíce na zkušenosti z poslední krize. Poznatky, které přinesla Rakouská ekonomická škola, pomáhají pochopit proč. Stále jsou tím nejlepším, co máme na popis příčin krize. I díky této knize, která aplikuje ekonomickou teorii do finanční a investiční praxe, je možné lépe chránit svůj majetek před nešetrnými zásahy státu a negativními dopady jeho zlých peněz.

Juraj Karpiš, ekonomický analytik, INESS, autor knihy „Zlé peniaze

Bez pochopení toho, jak fungují dnešní peníze a banky, hrají investoři jenom ruletu. Tato kniha vám nezajistí zázračné zbohatnutí, ale místo rulety budete najednou hrát bridž. Na náhodě pořád záleží, ale budete mít karty ve svých rukách.

Dominik Stroukal, hlavní ekonom finanční skupiny Roklen

Zastánci rakouské ekonomické školy bývají v oblasti investování mnohdy označováni za „zkázopravce“, kteří nešetří kritikou stávajícího ekonomického systému a neustále věští krizi. Tato kniha není nijak hlubokou analýzou dnešního ekonomického uspořádání, ale v tomto kritickém bodě se snaží být jinou a prakticky přínosnou.

Rostislav Plíva, Winstor Capital, a.s

Tuto knihu musí mít ve své knihovně každý zodpovědný investor!

Felix W. Zulauf, investor

Autorům této knihy děkuji nejen za to, že vysvětlují základní principy rakouské školy, ale také za to, že ukazují, jak mohou investoři tyto principy využít v praxi.

Dr. Marc Faber, investor

Díky rakouské škole dokážeme vidět dlouhodobé trendy a příležitosti, které mnohým dnešním pozorovatelům zůstávají skryty. [...] Autorům této významné knihy přeji, aby se dostala mezi co nejširší okruh čtenářů a aby se stala bestsellerem.

Princ Philipp von und zu Liechtenstein, předseda LGT Group

Poprvé v historii máme před sebou rozsáhlé dílo, v němž teoretické základy rakouské školy poslouží praktickým potřebám investorů. Autoři přicházejí s ucelenou „rakouskou investiční filosofií.

profesor Guido Hülsmann, Univerzita v Angers

O autorech

RAHIM TAGHIZADEGAN není pouze ekonomem a předním expertem na rakouskou ekonomickou školu, ale také fyzikem a inženýrem (se specializací na nukleární fyziku a komplexní systémy), renomovaným filosofem a vizionářským podnikatelem. Vyučuje na mnoha univerzitách po světě, je autorem bestselleru a vyhledávaným řečníkem. Jako jeden z posledních vídeňských polyhistorů usiluje o skloubení pevných teoretických konceptů a inovativní praxe. Působí jako rektor soukromé univerzity Scholarium ve Vídni. Je akademickým členem IMC University v rakouském Krems a International Academy of Philosophy v Lichtenštejnsku.
RONALD STÖFERLE je řídícím pracovníkem a partnerem v Incrementum AG. V roce 2006 vstoupil do vídeňské Erste Group Bank, kde pokrýval mezinárodní akcie a začal psát zprávy o zlatě. Jeho šest zpráv nazvaných „Věříme ve zlato“ (In GOLD we TRUST) přitáhlo pozornost médií jako CNBC, Bloomberg, the Wall Street Journal a Financial Times. Byl oceněn Bloombergem v roce 2011 jako druhý nejpřesnější analytik co se týče zlata. Ronald spravoval pro Erste Group dvě portfolia akcií těžařů zlata a jedno těžařů stříbra, které od svého počátku překonávají srovnávací indexy.
MARK VALEK je vedoucím investic a partnerem v Incrementum AG. V roce 2002 vstoupil do Raiff eisen Capital Management. Stal se součástí týmu správy aktiv, který spravoval portfolio ve výši více než 5 miliard eur. Měl zodpovědnost za výběr alternativních investic a strategie ochrany před inflací. V této roli řídil fond Ochrany před infl ací a fond fondů různých alternativních investic.
HEINZ BLASNIK je nezávislý obchodník a tržní analytik u konzultanstké firmy Hedgefund Consultants Ltd. Je také konzultantem pro vývojáře finančních aplikací Seasonax. Píše o rakouské ekonomické teorii pro Independent Research House Asianomics v Hongkongu. Publikuje na blogu www.acting-man.com, kde nabízí analýzy fi nančních trhů, ekonomie a ekonomických dějin z rakouské perspektivy.