Prodávejte a buďte nejlepší

Počet stran: 256
Autor: Josef Moravec
Rok vydání: 2016
Nakladatelství: Motiv Press

EAN: 9788087981184
ISBN: 978-80-87981-18-4

Autor, čerpající z dlouholetých zkušeností v prodeji a v roli úspěšného lektora/trenéra, se zaměřuje na praktické příklady v obchodní praxi, popisující reálné situace, do kterých se obchodník skutečně dostává. Autor vysvětluje, jak chování prodejce v konkrétní situaci působí, co vyvolává a jaké může mít důsledky.

Kniha je psaná srozumitelným jazykem, s historkami, které dobře ilustrují, jak je prodejní činnost pestrá a různor odá. Rodícím se prodejcům kniha pomůže najít směr a správnou cestu. Zkušeným umožní seberefl exi, připomene stereotypy, kterým podléháme, a dodá motivaci k vyzkoušení nových technik. Pokud chcete aktivně pracovat na sebezdokonalení a navyšování prodejních výsledků, tato kniha vám bude skvělým průvodcem.

Dozvíte se, jak pracovat na sobě, poznávat typy zákazníků, jejich osobnost a volit styl komunikace tak, aby působil motivačně. Čtenář-obchodník porozumí klíčové roli vztahů, řízení rozhovoru, emoční inteligenci, odhalování potřeb klientů, příčinám a řešení případného konfl iktu s klienty, ale i nátlakovým a manipulativním technikám některých zákazníků a dalším situacím z obchodní praxe.

O autorovi

JOSEF MORAVEC je obchodník, konzultant, kouč a vyhledávaný lektor prodejních dovedností. Oceňovaný pro schopnost vystihnout důležité, navést prodejce k sebereflexi a motivovat ke změnám jednání. Propojuje teoretické poznatky psychologie mezilidské komunikace s každodenním světem prodejní praxe. Začínal v retailovém bankovnictví České spořitelny, kde později zastával pozici hlavního trenéra a garanta pro oblast jednání se zákazníkem. Po odchodu na volnou nohu se jako konzultant a trenér podílí na zvyšování výkonnosti prodejních týmů a zákaznických center. Je nadšeným propagátorem aktivního, partnerského obchodního přístupu. Stále se aktivně účastní obchodních projektů a získané zkušenosti zhodnocuje v trenérské činnosti. Je autorem mnoha odborných textů.