Motiv Press

Nakladatelství s názorem

Vydáváme a prodáváme knihy především z oblasti managementu, ale také ekonomie, psychologie a osobního rozvoje.

O uvedené obory se zajímáme a nevydáváme proto cokoli, ale knihy, kterých si vážíme a které nám hovoří z duše.

Ačkoli nevydáváme náboženské knihy, naše filozofie je blízká křesťanským principům. Naše hodnoty zahrnují zejména lidskost (porozumění, ohleduplnost, partnerství apod.), svobodu, profesionalitu a osobní zodpovědnost. Jsme přesvědčeni, že tyto hodnoty jsou základem fungující ekonomiky, firmy nebo každého úspěšného a šťastného člověka.