Kreativita a její rozvoj

Počet stran: 344
Autor: Petr Žák
Rok vydání: 2017
Nakladatelství: Motiv Press

EAN: 9788087981238
ISBN: 978-80-87981-23-8

Celý svět blázní po kreativitě. Mezi manažery se to jen hemží názory, jak je kreativita důležitá, jak otvíráme dveře inovacím, jak jenom díky novým nápadům vejdeme do třetího tisíciletí.Většina těch, kteří si na vizitku ke své funkci přidají slovíčko „creative“, zpravidla o kreativitě jako takové nemají nejmenší ponětí. Alespoň taková je moje zkušenost. Kreativním je pro ně téměř vše, co vybočuje z řádu. Ale bez řádu není kreativity. Tvorba je vědomí řádu. Problém dnešních kreativců je podobný chestertonovskému paradoxu: Moderní ateista tím, že nevěří v Boha, věří úplně všemu.Držíte v rukou knížku, která se pokouší kreativitu uchopit komplexněji. Jako něco, co má hlavu v oblacích ale nohy pevně na zemi.Věnujeme se kreativitě nejenom jako psychologické disciplíně nebo jisté vlastnosti, kterou se vyznačovali Michelangelo s Isaacem Newtonem.Kreativitu pojímáme jako klíčovou kompetenci, která se projevuje jak v intrapersonální, tedy osobní, rovině, tak v dimenzi sociální, mezilidské i v dimenzi metodologické a technické.Vymezíme si, co kreativita je a není, jak se dá rozvíjet, jaké jsou nejčastější bloky kreativity a jak je to vlastně s tím okřídleným klišé o mozkových hemisférách.A protože je kreativita výsostně praktickou záležitostí, čeká vás také více než stovka kreativních technik. Použijete je ve všech fázích kreativního řešení problému. Od analýzy přes zadání až po hledání nápadů a jejich vyhodnocování.Nasaďte myslící klobouky, roztáhněte myšlenkové mapy, koukněte druhými brýlemi… vstupte do kreativního světa.

O autorovi

Petr Žák je absolventem brněnské JAMU a dlouholetým trenérem a lektorem manažerských dovedností.Řadu let působil na vysoké škole jako vyučující kreativity, psychologie, manažerských technik a managementu lidských zdrojů. Specializuje se zejména na oblast pracovní efektivity, prezentačních a rétorických dovedností a kreativního myšlení.Je nadšeným průkopníkem vizuálního leadershipu a skečnoutingu.Jeho kurzy jsou praktické, zábavné a silně návykové. Založil projekt OUT-OF-BOX, který pomáhá dosáhnout lepších pracovních výsledků prostřednictvím změny myšlení. Tak jako jiní sbírají známky nebo tituly, Petr je sběratelem kreativních technik. Nade vše vyznává zdravý selský rozum a smysl pro humor.

Další zajímavost o autorovi:

• první vydání „Kreativity“ je beznadějně vyprodáno

• na svém kontě má přes 500 realizovaných tréninků

• ve volných chvílích drnká na pětistrunné banjo a apalačský dulcimer

Praxe víc než 15 let.

Efektivita - produktivita - out-of-box thinking

Trénuji prakticky - interaktivně - inspirativně

Rozum a smysl pro humor - víc nepotřebujete Život - od divadla k obchodu a od obchodu k lektořině

Ánavíc - banjo - historie - příroda - filosofie

Krédo - „...být připraven - toť vše...“