Kognitivně-behaviorální koučink v praxi

Počet stran: 248
Autoři: Stephen Palmer, Michael Neenan a kol.
Rok vydání: 2015
Nakladatelství: Motiv Press

EAN: 9788087981146
ISBN: 978-80-87981-14-6

Koučink je dnes tak populární, že provokuje a lze slyšet hlasy: „dnes je každý koučem“. Boom koučinku, o kterém se zmiňují autoři, je v ČR a SR dle všeho na vrcholu, či těsně před ním.

Kniha Kognitivně-behaviorální koučink v praxi je výjimečná podtitulem Přístup založený na důkazech. Kognitivně behaviorální terapie (KBT) je prokazatelně úspěšným přístupem, který se může odkázat na různé odborné studie. Proto je KBT proplácena všemi zdravotními pojišťovnami ve vyspělých zemích, které jsou velmi kritické v tom, jaké přístupy akceptují. KBT je v tomto ohledu vůdčím terapeutickým směrem. Kognitivně-behaviorální koučink (KBK) vychází z ověřených postupů, nezískává si pozornost nějakými tajemnými "kejklemi". Na knize Kognitivně behaviorální koučink v praxi je nejpřitažlivější to, že je opravdu praktická. Zkoumá různé aspekty koučinku v rámci kognitivně-behaviorálního přístupu.

Michael Neenan a Stephen Palmer přinášejí poznatky odborníků z této oblasti, kteří pojednávají o tématech jako: • prokrastinace, • stres, • výkonnost, • perfekcionismus, • stanovování cílů, • sokratovské dotazování. Tuto velice praktickou knihu doplňují rozsáhlé rozhovory koučů s klienty, opatřené komentáři k tomu, čeho se kouč během sezení snaží dosáhnout. Jedná se o velmi přínosnou četbu jak pro začínající kouče, tak pro odborníky, bez ohledu na to, zda mají vzdělání v oblasti psychologie. Tato kniha je také určena terapeutům, poradcům a psychologům, kteří chtějí koučink ve své praxi běžně využívat.

O autorech

MICHAEL NEENAN je zástupcem ředitele instituce Centre for Stress Management sídlící v Londýně, akreditovaným kognitivně-behaviorálním terapeutem a autorem knihy Life Coaching: A Cognitive Behavioural Approach (Životní koučink: Kognitivně-behaviorální přístup, spolu s W. Drydenem).
STEPHEN PALMER je čestným profesorem psychologie na City University v Londýně a ředitelem tamního Ústavu psychologie koučinku. Je zakládajícím ředitelem instituce Centre for Coaching v Londýně.