Cukr a bič nefungují

Počet stran: 240
Autor: Paul Marciano, Ph.D.
Rok vydání: Listopad 2013
Nakladatelství: Motiv Press

EAN: 9788090413399
ISBN: 978-80-904133-9-9

Benefitní programy mohou být nákladné a neúčinné. Primárně odměňují zaměstnance, kteří už jsou vysoce angažovaní a produktivní. Co je ještě horší, tyto programy vlastně snižují motivaci zaměstnanců, protože se orientují na individuální uznání, spíše než na celkový úspěch týmu, což je cílem. Přesto se mnoho podniků prvotně obrací tímto směrem, neboť neznají lepší alternativu. A tak když dojde na změny vaší organizační kultury, cukr a bič nefungují!

To co skutečně funguje, je uznávaný model RESPEKTU od Dr. Paula Marciana, který vám poskytuje specifická a nenákladná řešení na míru, spolu s akčními plány založenými na sedmi principech angažovanosti zaměstnanců, které jsou prokázané a podložené desítkami let výzkumu a praxe. Ty vám umožní vyhodnotit situaci, diagnostikovat potíže a vyřešit angažovanost na pracovišti.

„Paul Marciano poskytuje hojnost normotvorných rad, které dávají naprostý smysl. Knížku si vlastně můžete otevřít v jakékoliv kapitole a získáte inspiraci pro okamžité použití.“

Beverly Kayeová, spoluautorka knihy Love 'Em or Lose 'Em

„Tato kniha by měla být k dispozici každému, kdo má zadávat práci dalším lidem! Je to nedocenitelný nástroj pro libovolného manažera na libovolné úrovni.“

John L. Rice, viceprezident pro řízení lidských zdrojů, Tyco International

„Cukr a bič nefungují umožňuje smysluplný přístup k zapojení zaměstnanců. Dr. Marciano poskytuje skvělý náhled do reálného světa, podklady a praktické příklady, jak uvést do života opravdový RESPEKT.“

Renee Selmanová, prezidentka, Catalina Health Resources

„Model RESPEKTU je jedním z nejdynamičtějších, nejpoutavějších a myšlenkově nejvíce provokujících nástrojů motivace zaměstnanců, jaký jsem kdy spatřil. Dílo Dr. Marciana vám pomůže s poskytováním dlouhodobého prospěchu vašim zaměstnancům, vaší organizaci a vám samotným.“

Andy Brantley, prezident a generální ředitel, College and University Professional Association for Human Resources

„Tato kniha poskytuje jasné rady a instrukce, jak zapojit členy vašeho týmu a inspirovat je k vyšší úrovni produktivity, pracovního uspokojení a potěšení. Já osobně již tyto techniky využívám a vidím okamžité pozitivní změny.“

Robert Roth, ředitel pro účetnictví a výkaznictví, Colgate Palmolive Company

O autorovi

PAUL L. MARCIANO, Ph.D. je podnikatelem, konzultantem, řečníkem a prezidentem společnosti Whiteboard, která se zabývá poradenstvím v oblasti mezilidských vztahů a jejíž snahou je pomáhat jiným organizacím kultivovat, řídit a rozšiřovat lidský potenciál. Dr. Marciano získal své magisterské vzdělání a titul Ph.D. z klinické psychologie na univerzitě v Yale a pracoval na fakultách v Davidson College a Princeton University.